પશુ રોગ ઉત્પાદકો અને સપ્લાયર્સ - ચાઇના એનિમલ ડિસીઝ ફેક્ટરી