રેપિડ ન્યુક્લિક એસિડ એક્સ્ટ્રેક્સેશન કીટ ઉત્પાદકો અને સપ્લાયર્સ - ચાઇના રેપિડ ન્યુક્લિક એસિડ એક્સ્ટ્રેક્શન કિટ ફેક્ટરી

  • Rapid Nucleic Acid Extraction Kit

    ઝડપી ન્યુક્લિક એસિડ નિષ્કર્ષણ કીટ

    વાયરસ નમૂનાઓ (પ્રકાર ઇ) ની જાળવણી અને નિષ્ક્રિયકરણ માટે, ન્યુક્લિક એસિડ્સ (ડી.એન.એ. / આર.એન.એ.) ના ઝડપી નિષ્કર્ષણ (પ્રકાર એસ / પ્રકાર ઇ), પ્રક્રિયા કરેલા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ આઇવીડીમાં ક્લિનિકલ નિદાન માટે થઈ શકે છે.