સાર્સ-કોવી -2 ઉત્પાદકો અને સપ્લાયર્સ - ચાઇના સાર્સ-કોવ -2 ફેક્ટરી

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit

    સાર્સ-કોવી -2 ન્યુક્લિક એસિડ શોધ કીટ

    કંપનીનું સ્વ-વિકસિત નવી પે generationીનું ન્યુક્લિક એસિડ ઝડપી તપાસ મંચ --- એએસઇએ તકનીક એક સચોટ, સરળ અને ઝડપી ન્યુક્લિક એસિડ ઝડપી તપાસ તકનીક છે. નોંધપાત્ર સુધારણાને અનુભવતા "નમૂના લેવાથી લઈને પરિણામ" સુધી 35 મિનિટમાં પૂર્ણ કરી શકાય છે. "કલાક સ્તર" થી "મિનિટ સ્તર" સુધી ન્યુક્લિક એસિડ તપાસમાં.